Pospiech zory

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Kiedy na swojej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów kieruje się inne środki gaśnicze. Najprostszym jest dokładnie woda. Aczkolwiek nie w jakimś przypadku można się nią służyć. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród ostatniego, że wolno ją korzystać wyłącznie w miejscach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie nazywa to, iż nie ważna z niej użytkować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych stawiających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Natomiast w obecnych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W zasięgu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.