Modul program cuti sekolah

jinx repellent magic formula

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów robiących w oparciu o tą samą podstawę danych. W zależności od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program robi w miejscu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) oraz w grupy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z nowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony jest dla małych i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z różnymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry oraz płace posiada dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go skojarzyć z systemem Comarch ERP XL, z sposobem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do systemu Optima pozwoli na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co pozwala na budowanie rozliczeń z ZUSem.