Certyfikowane panele kancelaryjne

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, przydatne jest stosowani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach funkcjonujących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych urządzeń w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w charakterze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszystkich systemów kontrole przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w układzie z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i elementy kontrolne, które siedzą w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania znajdujące się w takich strefach powinny mieć odpowiednie certyfikaty, również jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt brany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do szkoły drugiej wszystkie nowe urządzenia. Stanowią aktualne w szczególności odpylające instalacje ATEX pracujące na przykład w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca pracująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w tłach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zamkniętymi w zasadzie, powinien być przygotowany razem z uruchomionymi w niej podstawami, co w działalności ma prowadzić do zminimalizowania ryzyka wybuchu oraz zwiększenia zakresu bezpieczeństwa mężczyzn i akcesoriów (i środowiska) pracujących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.